Vad bör göras?

Vad bör göras?

Ordinarie pris
120 kr
Försäljningspris
120 kr
Ordinarie pris
Slutsåld
Enhetspris
per 
Skatt ingår. Fraktberäknas i kassan.

Lenins arbete "Vad bör göras" är en kritik mot ekonomismen inom arbetarrörelsen. Ekonomisterna hävdade att arbetarklassen genom att kämpa för fackliga krav spontant vinner en socialistisk medvetenhet Lenin vände sig med skärpa mot den ståndpunkten. Han insåg att arbetarklassen inte spontant kommer att uppnå socialistisk medvetenhet. Den socialistiska teorin måste tillföras arbetarklassen utifrån, från människor som har tid, fallenhet och skolning för uppgiften. Sådana propagandister förmår att allsidigt analysera verkligheten och göra sina analyser begripliga för de intresserade arbetarna. Oftast arbetar propagandisterna med det skrivna ordet.

För att uppnå socialistisk medvetenhet måste arbetarklassen ledas av ett revolutionärt parti. Detta parti ska i sin tur formera arbetarklassen kring en revolutionär poltik. Detta kan endast ske när det revolutionära partiet genom ideologisk kamp frigör arbetarklassen från borgerligt inflytande . Det revolutionära partiet kan bara lyckas med den uppgiften om det genomsyras av en revolutionär teori.
I ”Vad bör göras?” lägger Lenin en fram plan för hur ett sådant parti ska skapas. Den grundläggande uppgiften för de ryska revolutionerna var att grunda en allrysk tidning. Tidningen skulle vara partiets främsta medel för att organisera de ryska arbetarna. Tidningen skulle vara politiskt allsidig. Den skulle avslöja kapitalismens orättvisor och ”framhäva de allmänt demokratiska uppgifterna”. Lenin insåg att alla klasser av befolkningen vill lyssna till en demokrat.

Detta innebar inte att Lenin på något sätt förnekade den fackliga kampens betydelse. Tvärtom menade Lenin att varje sann arbetartidning måste ha en facklig avdelning. Den fackliga kampen väcker och aktiverar arbetarklassen. Artiklar från arbetarna själva, arbetarkorrespondenser, såg Lenin som ett ypperligt medel att dra in i arbetarna i arbetet med tidningen. Agitationen för arbetarnas egna dagskrav sätter de breda massorna i rörelse.

Den tidning som Lenin skisserade skulle lyfta arbetarklassens politiska medvetenhet. Den skulle vara det nav kring vilket både partiet och arbetarklassen organiserades. En sådan tidning måste nödvändigtvis drivas av partiets anställda.

”Vad bör göras?” är aktuell där det växer fram revolutionära rörelser. Vi får allmängiltiga svar på frågor som i vilken ände ska vi börja, vad kännetecknar ett revolutionärt parti och vilka uppgifter är grundläggande att lösa. Det är en bok som betytt mycket för det Kommunistiska Partiets uppkomst och ett arbete som varje socialist bör studera.